ความปลอดภัยของโต๊ะบอล

โต๊ะบอล, ความปลอดภัย, เงื่อนไข